Menu Zamknij

Czego nie obejmuje gwarancja

Gwarancja czego nie obejmuje :

Czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja zegarka, wymiana baterii, pasków oraz innych materiałów eksploatacyjnych;

Ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia;

Uszkodzenia kopert, bransolet, teleskopów, pasków, szkiełek;

Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń;

Wad powstałych wskutek zdarzeń losowych;

Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym bądź nieostrożnym użytkowaniem oraz uchybieniami w konserwacji zegarka.

Gwarancja traci ważność z powodu :

Wadliwego przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;

Gdy uszkodzenie jest wynikiem wszelkich prób niefachowej naprawy (np. wymiany baterii) wykonanej poza autoryzowanym serwisem, wszelkich modyfikacji urządzenia lub zastosowania niewłaściwych części;

Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.